Každý výrobok je vyrábaný ručne i ručne glazovaný,
čo zaručuje jeho jedinečnosť.
K malej obmene alebo odchýlke oproti fotografii môže dôjsť.