V/Š – 18/12 cm

750 ml

Keramický medník je vytáčaný na hrnčiarskom kruhu z voľnej ruky

a je ručne glazovaný, čo zaručuje jedinečnosť výrobku.

K malej obmene či odchýlke oproti fotografii môže dôjsť.