Každý výrobok je vyrábaný ručne i ručne glazovaný,
čo zaručuje jeho jedinečnosť.
K malej obmene alebo odchýlke oproti fotografii môže dôjsť.
Rozmery 20 × 13 × 6 cm