Každý výrobok je vyrábaný ručne i ručne glazovaný,
čo zaručuje jeho jedinečnosť.
K malej obmene alebo odchýlke oproti fotografii môže dôjsť.
Rozmery 16 × 12 × 11 cm