Každý výrobok je vyrábaný ručne i ručne glazovaný,
čo zaručuje jeho jedinečnosť.
K malej obmene alebo odchýlke oproti fotografii môže dôjsť.

 

 

 

Rozmery 24 × 14 × 6 cm