Keramický hrnček je vytáčaný na hrnčiarskom kruhu z voľnej ruky

a je ručne glazovaný, čo zaručuje jedinečnosť výrobku.

K malej obmene či odchýlke oproti fotografii môže dôjsť.

Rozmery 14 × 14 × 9 cm